Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

66344055

 

آموزش کاربردی Servo

- آشنایی با سخت افزار و عملکرد سروهای دلتا

- آشنایی با نرم افزار سرو و طریقه ی ارتباط و برنامه دهی با استفاده از کامپیوتر

 

آموزش کاربردی اینورتر AC

- آشنایی با ساختار موتور و درایو

-آشنایی با ورودی و خروجی قدرت ، لوازم جانبی درایو و نحوه نصب آنها و پلاک خوانی موتور و درایو

 

آموزش کاربردی HMI, PLC

-آشنایی با سخت افزار و نرم افزار پی ال سی های دلتا

- آموزش پیاده سازی مدارات فرمان به صورت نردبانی